เริ่มต้นเป็นเจ้าของแบรนด์ ใน 6 ขั้นตอน

menu icon

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

ดูแลให้คำแนะนำปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

research icon

2. วิจัยและพัฒนา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราจะดำเนินการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมให้ออกมาได้ตรงกับความต้องการของคุณ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และที่สำคัญจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค

negotiation icon

3. ตั้งชื่อแบรนด์

เราให้คำปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างครบวงจร พร้อมดูแลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

film icon

4. ตรวจสอบความถูกต้อง

ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ พร้อมออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ ฉลากของผลิตภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ อย่างมีเอกลักษณ์โดดเด่น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณ

vitamins icon

5. กระบวนการผลิต

ดำเนินการผลิตสินค้าโดยโรงงานรับผลิตอาหารเสริม S.Y. Nutrition ที่มีศักยภาพในการผลิตสูงและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล GMP, HACCP, HALAL ,GREEN INDUSTRY ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3-4 สัปดาห์

shopping icon

6. ส่งมอบผลิตภัณฑ์

เราส่งมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน ภายใต้แบรนด์ของคุณ

our process